ACT: Spring TIDE Sprint, 4-8 de abril de 2022, Sopot, Polónia

O NATO Allied Command Transformation (ACT) anuncia o Think-Tank for Information Decision and Execution Superiority (TIDE) Sprint, que terá lugar em formato híbrido, em Sopot, Polónia, e online, entre os dias 4 e 8 de abril.